Platné od 1.1.2019 pre letnú sezónu z ceny nájmu :

8 a viac dní – 3 %,
11 a viac dní – 6 %,
17 a viac dní – 8 %,
22 a viac dní – 10 %,

Mimosezónné zľavy sú individuálne a sú zapracované v cenovej ponuke na vyžiadanie.