Preberanie a odovzdávanie obytných prívesov

Garáže pod basketbalovou halou
Údernícka 1715/51, Handlová

Sídlo KARAVANY PD

Bibiána Kollárová  BIKO- SZČO
Okružná 20/3, Handlová, 9751
IČO: 41 053 826
Zapísaná v živnostenskom registri č. 340 – 18983
E-mail: info@karavanypd.sk
Tel.: +421948 006 718

BIKO servis s.r.o.
Remata 3375/2
97251 Handlová
č.t.: 421948006718
IČO: 50891511 DIČ: 2120510799

Karavany PD

Garáže pod basketbalovou halou
Údernícka 1715/51, Handlová