Preberanie a odovzdávanie obytných prívesov

Garáže pod basketbalovou halou
Údernícka 1715/51, Handlová, 97251

Sídlo KARAVANY PD

Bibiána Kollárová  BIKO- SZČO
Okružná 20/3, Handlová, 9751
IČO: 41 053 826
Zapísaná v živnostenskom registri č. 340 – 18983
E-mail: info@karavanypd.sk
Tel.: +421948 006 718

Karavany PD

Okružná 20/3, Handlová