Zľava za vernosť

Pre sezónu 2024 ponúkame 30 % samostatnú zľavu z ceny servisného poplatku  za opakovaný nájom pri nájme nad 7 dní. Zákazník musí požiadať o zľavu už pri objednávke.