Množstevné zľavy z ceny nájmu

pre rok 2022  pre hlavnú sezónu : 

8 dní – 3 %, 9 dní – 4 %, 10 dní – 5 %, 11 dní – 6 %, 12 dní – 7 %, 13 dní – 8 %, 14 dní – 9 %, nad 14 dní individuálna zľava zapracovaná v cenovej ponuke

Množstevné zľavy pre mimosezónne nájmy podľa individuálnej cenovej ponuky.