1. Weinsberg 390 QD s klímou : voľný bez rezervácie od 14.9.2019

2. Weinsberg 400 LK 2 :  voľný od 4.9.2019 bez rezervácie

3. Weinsberg 400 LK 3 s klímou :  voľný od 2.9.2019 bez rezervácie

4. Weisnberg 400 LK 5 s klímou :  voľný od 30.8.2019 bez rezervácie

5. Weinsberg 420 QD s klímou : voľný od 27.10.2019 bez rezervácie

6. Weinsberg 444 QD s klímou : voľný od 19.8.2019 do 26.8.2019, voľný od 4.9.2019 bez rezervácie

7. Weinsberg  450 FU 1 s klímou :  voľný od 27.8.2019 bez rezervácie

8. Weinsberg 450 FU 2 s klímou : voľný od 3.9.2019 bez rezervácie

9. Weinsberg 450 FU 3 s klímou :voľný od 2.9.2019 bez rezervácie

10. Weinsberg 450 FU 4 s klímou :  voľný od 26.8.2019 bez rezervácie

11. Weinsberg 480 QDK 1 s klímou :   voľný od 2.9.2019 bez rezervácie

12. Weinsberg 480 QDK 2 s klímou :  voľný od 10.10.2019 bez rezervácie