Sídlo KARAVANY PD

Okružná 20/3, Handlová 97251
Bibiána Kollárová  BIKO- SZČO
Okružná 20/3, Handlová, 9751
IČO: 41 053 826
Zapísaná v živnostenskom registri č. 340 - 18983


E-mail: info@karavanypd.sk
Tel.: +421948 006 718,+421903841006